KONTAKT

MACIEJ MIKOŁAJCZAK GEODEZJA
UL.BASZTOWA 38 M.9
58-316 WAŁBRZYCH

TEL. +48 608 550 984
e-mail:geodezja@gmail.com

Imię i nazwisko:

e-mail/nr telefonu:

Wiadomość:

oferta geodezyjna wałbrzych

TYPOWE UsŁugi geodezyjne:


1. OPRACOWANIA KARTOGRAFICZNE

Mapy do celów projektowych (mapy analogowe, mapy numeryczne), transformacja i kalibracja rastrów, numeryczny model terenu.

przykładowa mapa - pobierz plik pdf (1MB)


2. GEODEZYJNA OBSŁUGA INWESTYCJI

Pomiary realizacyjne - wytyczenie: budynków, budowli, urządzeń (sieci uzbrojenia terenu), tyczenie przyłączy gazu, prądu, wody, kanalizacji itd., pomiary kontrolne przemieszeń
i odkształceń, wyznaczenie zera budowy
Pomiary powykonawcze - geodezyjna inwentaryzacja urządzeń: nadziemnych, naziemnych, podziemnych, pomiar powierzchni, pomiar objętości mas ziemnych, pomiary sytuacyjno-wysokościowe - aktualizacje podkładów mapowych


3. PRACE PRAWNE

Mapy do celów prawnych, podziały nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie, wyniesienie granic nieruchomości (okazanie granic).