usługi geodezyjne

KONTAKT

MACIEJ MIKOŁAJCZAK GEODEZJA
UL.BASZTOWA 38 M.9
58-316 WAŁBRZYCH

TEL. + 48 608 550 984
FAX: (74) 8429744
e-mail:geodezja@gmail.com

NIP: 886-244-22-72
KONTO: mBIZNES Konto
79 1140 2004 0000 3102 3951 0710

Nazwa firmy:

Imię i nazwisko:

Nr telefonu:

Adres e-mail:

Wiadomość: